ป๋าเวณีตานกฐิน(ทอดกฐิน)จังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562

รายละเอียด

เป็นการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆเพื่อนำไปทอดกฐินยังวัดที่ตนศรัทธา

สถานที่จัดงาน

ทุกวัดในจังหวัดลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

โทร.054-228-763

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง