ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

จังหวัด ยโสธร

วันที่ 03 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563

รายละเอียด

สาธิตการทำมาลัยข้าวตอก ประกวดมาลัยข้าวตอก ขบวนแห่มาลัยข้าวตอก

 

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด 045-799103
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770    

อีเมล์ tatubon@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง