ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

จังหวัด สุรินทร์

วันที่ 25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาวกลางขนาด 40 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย ขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานและเรือพยุห ยาตรา (จำลอง)ขบวนพาเหรดช้างการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นการออกร้านและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลท่าตูม

โทรศัพท์ 0 4459 1166

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง