ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง (ออกพรรษา) อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษาโดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จองพาราและประดับตามบ้านเรือนเพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ โดยงานดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมขบวนแห่จองพารา การประกวดซุ้มราชวัตร (ซุ้มประตูหน้าบ้านหรือสำนักงานที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามตกแต่ง) กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลแม่สะเรียงทุกวัน กิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง มีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่มไปตามถนนสายต่างๆ

สถานที่จัดงาน

วัดอุทยารมณ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

โทรศัพท์ 0 5368 1231

สำนักงานแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 0 5361 2982 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง