ประเพณีออกพรรษา และผาสาดลอยเคราะห์ อำเภอเชียงคาน

จังหวัด เลย

วันที่ 12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีออกพรรษา และผาสาดลอยเคราะห์ อำเภอเชียงคาน

วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562

       มีขบวนแห่ผาสาด มีการสาธิตการทำผาสาดลอยเคราะห์ และพิธีลอยผาสาด การบายศรีสู่ขวัญบ้านเมือง และข้าราชการ ประชาชน การไหลเรือไฟจาก 9 ลำ 9 ตำบล การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของเมืองเชียงคาน การบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงคานจากน้องๆ เจ้าบ้านน้อยเชียงคาน

สถานที่จัดงาน

วัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานเลย
โทรศัพท์ 0 4281 2812

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง