ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 09 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษาโดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จองพาราและประดับตามบ้านเรือนเพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ โดยงานดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ แห่จองพาราหรือ “ปราสาทไม้จำลอง” ประดับด้วยกระดาษสีต่าง หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม การประกวดจองพารา ประกวดการฟ้อนนกกิ่งกะลา รำโตสัตว์สองเท้า สี่เท้าในวรรณคดี

พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดดอยกองมูในวันออกพรรษา

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 0 5361 2016

สำนักงานแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 0 5361 2982 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง