ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว

จังหวัด ตาก

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย และผ้าเหลืองห่มพระธาตุ รอบหมู่บ้านวังตะเคียนและวังตะเคียนใต้  ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมสรงน้ำ พระธาตุดอยหินกิ่วและห่มผ้าพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

 

สถานที่จัดงาน

สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โทรศัพท์ 0 5556 4000       

tattak@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง