ประเพณีตานข้าวย่ากู๊

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563

รายละเอียด

จะมีการตานข้าวหย่ากู๊แก่ประชาชนตามถนนต่างๆภายในหมู่บ้าน โดยกลุ่มชาวพุทธจะนำข้าวสาร(ข้าวเหนียว) น้ำอ้อย มะพร้าว ถั่วลิสง น้ำมันงา งา น้ำมันพืช มารวมกัน และจัดทำข้าวหย่ากู๊นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และส่วนที่เหลือจะนำไปตานให้กับประชาชน
          การจัดงานประเพณี “ปอยหลู่ข้าวหย่ากู๊”(หลู่ หมายถึง ถวายหรือให้ทาน)หรือการถวาย ข้าวเหนียวแดง คือ กิจกรรมประเพณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก การทำไร่ทำนา และได้ผลผลิต หรือเรียกว่า ได้ข้าวใหม่ ก็จะเอาข้าวใหม่นี้ไปทำบุญในรูปข้าวหย่ากุ๊ ในการหลู่ข้าวหย่ากู๊นั้นชาวบ้านจะแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพระภิกษุ สามเณร และส่วนที่เหลือทั้งหมดจะนำไปตาน (ให้ทาน ) คนเฒ่าคนแก่ที่บุคคลนั้นๆ ให้ความเคารพนับถือหรือ แจกเป็นทานในหมู่บ้านหรือตามบ้านญาติสนิทมิตรสหาย
          เพราะเชื่อกันว่าการหลู่ข้าวหย่ากู๊มีนี้จะได้บุญกุศล ซึ่งนิยมทำติดต่อกัน 3 ปี บางแห่งจะรวมตัวกันจัดงาน ในสมัยก่อนมีการแห่ขบวนข้าวหย่ากู๊ โดยใช้เกวียนบรรทุกข้าวหย่ากู๊แห่ไปทั่วหมู่บ้าน ซึ่งเกวียนจะประดับตกแต่งขบวนอย่างสวยงาม มีการละเล่นดนตรีพื้นบ้านและการฟ้อนรำเพื่อเพิ่มความสนุกสนานแต่ปัจจุบันนิยมใช้รถยนต์บรรทุก 4 ล้อแทนเกวียนในการให้ทานข้าวหย่ากู๊แทน

 

สถานที่จัดงาน

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.ปาย
อ.ขุนยวม
(ทุกอำเภอ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.053-612-016
อำเภอปาย โทร.0 5369 9195
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
โทร.0 5361 2982 - 3

   อีเมล์ tatmhs@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง