ประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท

จังหวัด ชัยนาท

วันที่ 14 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์ 84 รูป ซึ่งจัดเป็นรูปขบวนแห่ด้วยกลองยาว การนมัสการหลวงพ่อธรรมจักร การแข่งเรือพายพื้นบ้าน หัวใบ้ท้ายบอด ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5641 6575 6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง