ประเพณีชักพระเกาะสมุย

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562

รายละเอียด

งานประเพณีชักพระเกาะสมุย

                   ประเพณีชักพระเกาะสมุย เป็นประเพณีที่เก่าแก่มาแต่ครั้งโบราณกาล สมัยก่อนเป็นการชักพระภายในหมู่บ้านไม่ได้มีการชักพระรวมกันดังเช่นปัจจุบัน โดยก่อนถึงวันออกพรรษา ญาติโยมแต่ละวัดจะตีโพนเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านรู้ว่าใกล้ถึงกำหนดชักระ ผู้ชายจะช่วยกันตกแต่งเรือพนมพระให้สวยงาม ส่วนผู้หญิงจะช่วยกันทำ “ขนมต้ม” หรือ “ข้ามต้มลูกโยน” ขนมคู่กับวันชักพระโดยจะแขวนประกอบไว้ที่เรือพระ พอถึงวันออกพรรษาหลังจากพระฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วชาวบ้านจะช่วยกันลากเรือพระไปตามถนนในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันกันทำบุญเรือพระ

                   ปัจจุบัน เมื่อใกล้ถึงงานชักพระวัดต่าง ๆ จะประดับตกแต่งเรือพระอย่างสวยงาม และก่อนจะถึงวันลากพระ 2-3 วัน ชาวบ้านจะช่วยกันทำขนมต้ม (ขนมข้าวต้มลูกโยน) และร่วมกันแห่เรือพระไปตามถนนรอบเกาะ โดยขบวนแห่จะมีกลองยาวและขบวนนางรำ นำหน้าเรือพระ เรือพระจากทุกวันจะถูกลากมาจอดในบริเวณที่กำหนดเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญเรือพระของทุกวัด รวมทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร จากนั้นในตอนค่ำ จัดให้มีพิธีสมโภชเรือพระ 3 คืน โดยในตอนกลางวันชาวบ้านจะร่วมกันนำภัตตาหารเช้าและเพลมาถวายพระที่อยู่ประจำที่เรือพนมพระ และหลังจากสมโภชเรือพระครบ 3 คืนแล้ว ในตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกที่จัดงานชักพระจะร่วมกันจัดพุ่มผ้าป่าและนิมนต์พระสงฆ์ที่อยู่ประจำที่เรือพระมาชักพุ่มผ้าป่าด้วย นับเป็นประเพณีอันดีงามที่มีการสืบสานกันมานับตั้งแต่ครั้งอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงมีปรากฎอยู่ชั่วรุ่นลูกหลานสืบไป

โดยในการจัดงานประเพณีชักพระเกาะสมุย ปี 2562 มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้

“ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า”

วันที่จัดงาน          21 - 29 ตุลาคม 2562 (9 วัน)

สถานที่จัดงาน       บริเวณชายทะเลหน้าทอน

กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมการชักพระและกิจกรรมการกวนกาละแมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562– แรม 8 ค่ำ เดือน 11)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าและชักพุ่มผ้าป่ารอบเกาะสมุย} การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ โบว์ลิ่งมะพร้าว, กิจกรรมการแข่งขันบนเวที อาทิ โชว์บาร์แทนเดอร์ การขูดมะพร้าว การทำขนมโค, การแข่งขันกีฬาทางน้ำ อาทิ การชกมวยทะเล พายเรือแข่ง พายเรือหัวใบ้ ท้ายบอด, การประกวดเรือพนมพระ สมโภชเรือพระ, การแสดงบนเวทีทุกค่ำคืน และการแสดงบนเวที โดยนักเรียน นักศึกษา กลุ่มชมรม สมาคม องค์กรต่าง ๆ  เป็นต้น

สถานที่จัดงาน

เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสมุย
โทรศัพท์ 0 7742 0504

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง