ประเพณีจุลกฐิน วัดทัพคล้าย

จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ 26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562

รายละเอียด

มีกิจกรรมเชื่อมโยงจากวิถีชีวิตการทอผ้าของชาวอุทัยธานี ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน เพื่อถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลบุญจุลกฐินของชุมชนชาวบ้านทัพคล้าย ที่ยังคงไว้ซึ่งงานประเพณี จุลกฐิน ขั้นตอนทำผ้าจุลกฐินต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 วันเริ่มจากขั้น การเก็บฝ้าย อิ้วดีดล้อเข็นเปียกวัก ฮ้นหูกสืบหูกกางตั่มตัดเย็บย้อมซักรีดมีกิจกรรมกวนข้าวกระยาสาทรทิพย์กิจกรรมการแห่ดอกฝ้าย พิธีเก็บดอกฝ้ายทอผ้าจุลกฐินตักบาตรเทโว/ถวายผ้าจุลกฐิน

สถานที่จัดงาน

วัดทับคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่

จังหวัดอุทัยธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดทัพคล้าย

โทรศัพท์ 0819434118

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง