ประเพณีกาดหลู่

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษา โดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จองพาราและประดับตามบ้านเรือน เพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ โดยงานดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมขบวนแห่จองพารา “ปราสาทไม้จำลอง” ประดับด้วยกระดาษสีต่าง หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลปายทุกวัน กิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง (กาดหลู่)

สถานที่จัดงาน

เขตเทศบาลตำบลปาย

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานแม่ฮ่องสอน 

โทรศัพท์ 0 5361 2982 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง