ถนนคนเดิน “หลาดกราภูงา”

จังหวัด พังงา

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

รายละเอียด

สำนักงานพังงาร่วมกับเทศบาลเมืองพังงา ชุมชนพื้นที่ฯ ได้กำหนดจัดถนนคนเดิน “หลาดกราภูงา” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การเสวนาเวทีชาวบ้าน การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นจากโรงเรียนฯ จำหน่ายสินค้า OTOP พื้นเมือง หัตถกรรมท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน กิจกรรมทัวร์สองแถวไม้ชมแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในตัวเมืองพังงา

สถานที่จัดงาน

ซอยอนุบาลช้างจังหวัดพังงา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพังงาเทศบาลเมืองพังงาชุมชนตลาดใหญ่

ชมรมหลาดกราภูงา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง