ตักบาตรเทโว เมืองหละปูน

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 14 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร อัญเชิญ พระพุทธรูปปางเปิดโลกนำขบวนพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา หลังจากวัดนออกพรรษาหนึ่งวัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณืที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลกหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาการ 

ตักบาตรเทโวรนับเป็น ประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตักบาตรเทโวรนับเป็น ประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงสงฆ์ที่รับบิณฑบาตด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเทโว

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน

โทร 053-510-243

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง