งานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562

รายละเอียด

การแข่งเรือยาวประเพณี บริเวรหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

สถานที่จัดงาน

วัดกษัตราธิราขวรวิหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 0 3534 5045

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง