งานแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางพระ

จังหวัด นครปฐม

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ชมการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ

สถานที่จัดงาน

แม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดบางพระ
โทรศัพท์ 034389333

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ฃโทรศัพท์ 034239111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง