งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ

จังหวัด ลพบุรี

วันที่ 16 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในการจัดงานพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมขบวนแห่ถ้วยรางวัล กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประเภท 50–55  ฝีพาย และ 30–35 ฝีพาย กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำเจ้าพระยา
หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลป่าโมก
โทรศัพท์ 0 3566 1327

วัดป่าโมกวรวิหาร
โทรศัพท์ 08 3247 2595

สำนักงานลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3677 0096-7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง