งานเสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ 05 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562

รายละเอียด

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ขอเชิญเที่ยวชมงานเสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒

พบกับ
- เชิญชมการฝึกหัด โขน-ละคร และการสอนดนตรีไทยของนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
- การแสดงระบำอู่ทอง โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

สถานที่จัดงาน

ณ อุทยาน ร.๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 034 751 666 , 034 751 376

www.facebook.com/kingrama2samutsongkram/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง