งานเบญจมาศบานในม่านหมอก

จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 13 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563

รายละเอียด

 

การประกวดแปลงปลูกดอกเบญจมาศสวยงาม/ชมดอกเบญจมาศ/การประกวดดอกเบญจมาศ/การจำหน่ายสินค้า OTOP  /การจัดนิทรรศการของส่วนต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายผักปลอดสาร และดอกเบญจมาศ

 

 

สถานที่จัดงาน

 อบต. ไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว  โทร. 0 4422  8246  , อบต.ไทยสามัคคี โทร. 0 4422 8888 

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง