งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง และงานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล ครั้งที่ 8

จังหวัด อ่างทอง

วันที่ 01 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล ชมอุโมงค์ผักยาวกว่า 100 เมตร การจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริฯ พิธีบวงสรวง หน้าองค์พระนอน การประกวดร้องเพลง การแสดงสิงโต มังกรทอง (เทศกาลตรุษจีน) และพิธีจดทะเบียนสมรส (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) ชมตลาดต้นไม้ และของดีจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่จัดงาน

วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โทร. 035 – 611296 

  อีเมล์ tatsuphan@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง