งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

จังหวัด สระแก้ว

วันที่ 14 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสระแก้ว การออกร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการเสมือนจริง การออกร้านจากภาครัฐและภาคเอกชน การจัดมหรสพ และความบันเทิงต่างๆ

 

สถานที่จัดงาน

จังหวัดสระแก้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์  037425126  

อีเมล์ tatbangkok@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง