งานศิลปหัตถกรรมและแกะสลักบ้านถวาย

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่าย สาธิตการแกะสลักไม้ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
 

 

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

โทรศัพท์ 0 5344 1258
กลุ่มหัตกรรมบ้านถวาย
โทรศัพท์ 08 1882 4882
tatchmai@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง