งานวันเกษตร และเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่8

จังหวัด สุรินทร์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ชมการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโรงงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงบนเวที การอบรมอาชีพเกษตร

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4524   อีเมล์ tatsurin@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง