งานวันรำลึกครูบาผาผ่า

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 08 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563

รายละเอียด

กิจกรรมรำลึกครูบาผาผ่า การแข่งขันวิ่งขอพรครูบาผาผ่า การแข่งขันประลองกำลังหรือ เกมขางตี้(หวงที่) การประกวดร้องเพลงระดับประถมและมัธยมชายหญิง และการแสดงต่างๆมากมาย

 

สถานที่จัดงาน

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอสบเมย โทร. 0 5361 8077
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2982 - 3 

  อีเมล์ tatmhs@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง