งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 01 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563

รายละเอียด

พิธีขบวนแห่และเวียนเทียน การแสดง แสง เสียง สมัยทวารวดีบอกประวัติเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฟ้าแดดสงยางแต่อดีตมีจุดเด่นในการทำทะเลธุงงดงามดึงดูดผู้ร่วมงาน

 

สถานที่จัดงาน

องค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164  

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง