งานมรดกโลกบ้านเชียง

จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

การจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับห้าดาว” กิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทพวน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์) ขบวนแห่วัฒนธรรมการแสดงแสง สี เสียงย้อนรอยไทพวนบ้านเชียง ฯลฯ

 

สถานที่จัดงาน

เมืองมรดกโลกบ้านเชียงและพิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0420-325 - 40 -7

ที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหาน โทรศัพท์ 0-4226-1230, 261-275 

เทศบาลตำบลเชียงบ้านเชียง 0-42 23-5001,0-4223-5215  

อีเมล์ tatudon@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง