งานประเพณีงานบุญเดือนสาม

จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ 05 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

รายละเอียด

งานบุญเดือนสามเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดสืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งอดีตนั้นอำเภอหนองฉางเคยเป็นตัวเมืองอุทัยธานีเก่า และจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลองขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะตรงกับการนับเดือนแบบจันทรคติ คือเดือนสาม จึงเรียกงานี้ว่า “งานบุญเดือนสาม”
การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมความสวยงามตระการตาของขบวนรถอุปสมบทนาคหมู่ ขบวนแห่วัฒนธรรมและ ๑๗ ขบวน และการประกวดการจัดสำรับคาว-หวาน ซึ่งขบวนทั้งหมดนี้จะเริ่มตั้งที่สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉางและเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางจนถึงวัดหนองขุนชาติ และในภาคกลางคืนตลอดการจัดงานภายในวัดหนองขุนชาติ ชมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันกีฬาของเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่เข้าร่วมแข่งขัน อีกทั้งยังมีนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของชุมชนให้ได้ชมเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลัง

สถานที่จัดงาน

อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 514 027 และ ททท.สำนักงานอุทัยธานี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง