งานประจำปี และของดีเมืองน่าน '63

จังหวัด น่าน

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

จังหวัดน่าน ขอเชิญเที่ยว วันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียด

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน /การออกบูธของหน่วยงานราชการ /การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ / การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน / การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน / การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า / การประกวดนางสาวน่าน การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ✨
💃 ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้ประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2563 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางสาวน่าน ประจำปี 2563 👑 และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ✨

🕛 ก่อนเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📢 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จะทำการปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 📣

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

054-711 650

054 711 217-8 :: 08.30-16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง