งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 18 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เป็นงานประเพณีที่ชาวสมุทรปราการสืบสานกันมายาวนานกว่า 185 ปี เพราะองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจิตใจของชาวสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ชาวสมุทรปราการจึงจัดให้มีงานประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี   ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จัดให้มีการสมโภชเป็นเวลา 12 วัน 12 คืน ตั้งแต่วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ในงานประเพณีจะมีมหรสพสมโภช มีการแข่งเรือ และการจำหน่ายสินค้าชุมชนแห่ และห่มผ้าพระสมุทรเจดีย์ขบวนห่มผ้าห่ม 3 ขบวน ประกอบด้วย รถนำขบวน รถบุปผชาติ และรถบุษบกอัญเชิญผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์มีการออกร้านค้า และร้านอาหาร

ปีนี้ตรงกับวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 รวม 12 วัน 12 คืน โดยในปี 2562 จัดเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจัดพิธีบวงสรวง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 เวลา 08.30 น. – บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด
จากนั้น เวลา 09.29 น. –บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์และพิธีเปิดงานและแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

กำหนดพิธีเปิดงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
- เวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงเนื่องในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ 2562 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
- เวลา 09.29 น. พิธีบวงสรวง บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์

วันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เวลา 08.00 น. พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
- เวลา 14.00 น. ขบวนแห่ผ้าแดงเพื่อนำผ้าไปห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย รถนำขบวน รถบุปผชาติ และรถบุษบก ฯลฯ ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562
- 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์

- ส่วนช่วงนี้ 2 เป็นการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 รวม 12 วัน 12 คืน
การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่จัดงาน

รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 0 2702 50214

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง