งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 03 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563

รายละเอียด

เพื่อจัดรายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัด นำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด

 

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 8817-9 

อีเมล์  tatsurat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง