งานกาชาดดอกฝ้ายบาน วัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563

จังหวัด เลย

วันที่ 01 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ การออกร้านจากภาครัฐและเอกชน การออกร้านพาโชค สินค้า OTOP การประกวดและสาธิต การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงบนเวที

 

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลาง จังหวัดเลย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4463 4722-3

tatburiram@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง