งานนมัสการพระธาตุนาดูน

จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 01 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ร่วมทำบุญตักบาตร, บูชาพระธาตุนาดูน ฝึกปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา

 

สถานที่จัดงาน

พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน โทร. 0 4379 7129    

  อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง