ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต @ตลาดโรงสี

ททท. ตอกย้าแนวคิด “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์” ด้วยงานเทศกาล “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ตฯ” รวมศิลปะหลากแขนงจัดแสดงไว้ในงานเดียว

ททท. ตอกย้าแนวคิด “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์” ด้วยงานเทศกาล “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ตฯ” รวมศิลปะหลากแขนงจัดแสดงไว้ในงานเดียว
บ่ายวันนี (23 กรกฎาคม 2561) ณ คาเฟ่ เดอ สุภัค นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกฤษณะ แก้วธ้ารงค์ ผู้อ้านวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายวรพงษ์ บุญสวัสดิ์ เจ้าของและผู้ก่อตั งตลาดโรงสี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต @ตลาดโรงสี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอกย้าความเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการรวมตัวของศิลปินชาวกาฬสินธุ์และจากต่างถิ่นครั้งส้าคัญ

    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน เทศกาลงานประเพณี รวมทั้งรูปแบบการดาเนินชีวิตของแบบสังคมเมืองที่ทันสมัยแต่แฝงไปด้วยความเรียบง่าย ผู้คนมีรอยยิ้มและไมตรี เหล่านี้ จึงเป็นจุดแข็งที่น่ามาสัมผัส อีกทั้งยังมีธรรมชาติและทรัพยากรที่สมบูรณ์ จึงมีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมายรอคอยนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีข้าวและผ้า เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในการดาเนินชีวิตของผู้คน อาทิ งานบุญคูนลาน งานบั้งไฟตะไลล้าน วิถีผ้าของชาวผู้ไทยบ้านโพน วิถีผ้าชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ก็มีหลายแห่ง เช่น พระธาตุยาคู วัดพุทธนิมิตภูค่าว วัดวังคา แต่ละแหล่งก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ

    นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ อาทิ เขื่อนลำปาว ที่มีอากาศเย็นสดชื่น มีภาพพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ของ “สะพานเทพสุดา” อีกทั้งยังมีอุทยานแห่งชาติภูพาน ที่อุดมสมบูรณ์ หรือแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สาคัญของประเทศ คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ ซึ่งเป็นทั้งอาคารจัดแสดงและแหล่งขุดค้นโดยพบฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย หรืออาจจะเรียกกาฬสินธุ์ว่าเป็น “ถิ่นไดโนเสาร์” เพราะทุกมุมเมืองจะปรากฏภาพหรือหุ่นไดโนเสาร์ให้เห็นได้ไม่ยากนัก รวมไปถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ กาฬสินธุ์ก็ยังมีสถานที่พักผ่อนกับอาหารและร้านกาแฟซึ่งเป็นที่นิยม อาทิ ตลาดโรงสี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต @ตลาดโรงสี หรือ ร้านกาแฟอย่าง คาเฟ่ เดอ สุภัค แห่งนี้ เป็นร้านรวมผู้คนที่นัดพูดคุย พักผ่อน ในบรรยากาศสบายๆ เป็นต้น ส่วนอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างคือ “ข้าวเหนียวเขาวง” ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความนุ่ม หอม อร่อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือจุดแข็งของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่รอการมาเยือนและสัมผัส คาดว่าจะสามารถสร้างจุดขายให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี
นายกฤษณะ แก้วธารงค์ ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดาเนินการสื่อสารการตลาดให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ในแนวคิด “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์” เป็นการสร้าง

ภาพจำใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการสื่อสารออกไปผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดทา Presentation จังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดงานสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ซึ่งได้เปิดตัววงแพรวา จีจี้ เพลงรักไม่ง้อเวลา และท่าเต้นไดโนเสาร์ไปแล้วเมื่อเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อีกทั้งผลิตอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับพิเศษเดือนพฤษภาคม เรื่อง “จังหวัดกาฬสินธุ์” จนถึงงานเทศกาลดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต @ตลาดโรงสี ถือเป็นกิจกรรมที่ตอกย้าความเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์จนเป็นงานศิลปะ กลมกลืนไปกับการดาเนินชีวิต จนเป็นเสน่ห์ที่สามารถนาไปสู่การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

    สาหรับงานเทศกาล “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต @ ตลาดโรงสี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ณ ตลาดโรงสี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่รวบรวมงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ของกาฬสินธุ์ มาจัดแสดงไว้ในงานเดียว โดยผสมผสานศิลปะท้องถิ่น ศิลปะด้านอาหาร ศิลปะการดาเนินชีวิต ศิลปะทางการเกษตร และศิลปะสากลไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของคนในท้องถิ่นในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งใช้ศิลปะช่วยสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายในงาน ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ Creative Fun การแสดงดนตรีจากศิลปินสากลและศิลปินท้องถิ่น อาทิ โก้ Mr. Saxman และวง The Sound of Siam ก้อง ห้วยไร่ อี๊ด โปงลางสะออน แพรวาจีจี้ ไอซ์และแป้ง หลวงพระเนตร นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และการเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กาลศิลป์” ที่จะช่วยเสนอคาตอบว่า ลูกหลานชาวกาฬสินธุ์จะดารงศิลปะ คู่เมืองและวิถีแห่งการสร้างสรรค์แบบกาฬสินธุ์ไว้ด้วยวิธีใด นาแสดงโดยชาวกาฬสินธุ์ ได้แก่ เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (เต๋า AF) แสดงเป็น ดีโน่ นางสาววันนิภา ศรีประไหม (บุ๋มบิ๋ม แพรวาจีจี้) แสดงเป็น ลาปาว นางสาวนิธิกานต์ รัตนะ (ใบหยก แพรวาจีจี้) แสดงเป็น แพรวา และอี๊ด โปงลางสะออน แสดงเป็น ครูอี๊ด กากับการแสดงโดย นายบัณฑิต ทองดี (อ๊อด) Creative Installation การสร้างแลนด์มาร์คด้วย Installation ได้แก่ หุ่นไดโนเสาร์ฟางข้าวพันธุ์สยามโมซอรัส สุธีธรนี โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และ NPO WARA ART จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งร่วมสร้างสรรค์หุ่นไดโนเสาร์ฟางข้าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการทาหุ่นฟางระหว่างกัน, หุ่นไดโนเสาร์เหล็ก โดยตลาดโรงสี, หุ่นไดโนเสาร์ไม้ไผ่สาน โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหุ่นไดโนเสาร์ฟางข้าว โดย อาจารย์ปรีชา การุณ (ครูเซียง) ศิลปินหุ่นฟางข้าวรับเชิญจากจังหวัดมหาสารคาม Creative Stand Up จัดแสดงตัวอย่างศิลปะต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ทั้งศิลปะสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ศิลปะสร้างสรรค์เชิงเกษตร เชิงอาหาร เชิงหัตถกรรม ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงโปงลาง) : อาจารย์ธงชัย คาโสภา, ศิลปะการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ (ประติมากรรม) : นายภัฏ พลชัย (อาจารย์เล็ก), ศิลปะสร้างสรรค์ด้านการเกษตร : สวนปันบุญ, ศิลปะสร้างสรรค์ด้านอาหาร : น้าปลาร้าแม่บุญล้า และศิลปะสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม : กระเป๋าสมประสงค์ Creative Food เป็นการรวบรวมอาหารหลากหลายกว่า 50 ร้าน กว่า 100 เมนู ไว้ในงานเทศกาล เพื่อให้การเยี่ยมชมงาน เป็นไปด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มท้องในวันพักผ่อน นอกจากนี้ยังมี ศิลปะ Graffiti และ Street Art นาเสนอภาพวาดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์บนกาแพง 3 จุด ในตัวเมือง (ถนนโสมพะมิตร และถนนธนะผล) ซึ่งสามารถเดินเท้าเพื่อชมได้ง่าย โดยศิลปิน Graffiti ระดับประเทศ คือ เดเอล ฮอร์แกน หรือ บิ๊กเดล (BigDel) ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบ Graffiti และ Street Art กว่า 18 ปี และมีผลงานมาแล้วทั่วประเทศ

    นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดี ททท. ได้นากิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมความเป็นตัวตนของคนกาฬสินธุ์ในศิลปะด้านต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว นามาชูให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อให้ปรากฏ สู่สายตาคนทั่วประเทศและทั่วโลก ในการนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้อานวยความสะดวกด้านการประสานเพื่อขอใช้พื้นที่ต่างๆ อาทิ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การขอใช้พื้นที่และอานวยความสะดวกในการสร้างงานศิลปะ Graffiti เพื่อให้งานครั้งนี้ประสบความสาเร็จ ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร้อมที่จะให้ความสะดวกในการ เตรียมงานและให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์งานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าวไปยัง 36 ชุมชน ให้เข้าถึงประชาชนคนกาฬสินธุ์ให้มากที่สุด อีกทั้ง ได้นาไดโนเสาร์ไม้ไผ่ อีกหนึ่งงานศิลปะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย

    นายกฤษณะ แก้วธารงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ททท. ต้องขอขอบคุณ ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลาดโรงสี และชาวกาฬสินธุ์ ที่ช่วยสนับสนุนการทางานของ ททท. ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากนี้ ททท. ยังมีกิจกรรมที่จะทา ในจังหวัดกาฬสินธุ์อีกมากมาย อาทิ งาน Check in กิน..เที่ยวกาฬสินธุ์ วันที่ 22 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2561 งาน มี๊ตแอนด์กรี๊ด Eat Local Food วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ ย่านเมืองเก่า ถนนโสมพะมิตร ถนนธนะผล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้อาหารมาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว กิจกรรมตามรอยไดโนเสาร์ ... ตะลุยแดนอีสาน วันที่ 14 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 เฉพาะวันศุกร์ - อาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร รวม 12 วัน เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และครอบครัว นอกจากนี้ ททท.ยังมีการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อคุยกับชุมชน ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ของที่ระลึกและหีบห่อ (Packaging) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. อาเภอกุฉินารายณ์ : มาลัยไม้ไผ่ อาเภอวังคา : วัฒนธรรมผู้ไทย 2.อาเภอฆ้องชัย : เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาเภอกมลาสัย : เมืองฟ้าแดดสงยาง อาเภอเมือง : ปราสาทรวงข้าว สวนดอนธรรม และ 3. อาเภอสหัสขันธ์ : ไดโนเสาร์
คาดว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จัดขึ้น จะช่วยสร้างภาพจาใหม่สมกับแนวคิด “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์” ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม สร้างความคึกคักให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง