ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 3485-9
อีเมล events.tat@gmail.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์