ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2018

จังหวัด

วันที่ 14 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561

รายละเอียด

ชมการแสดงมังกร สิงโตดอกเหมย การแสดงอุปรากรจีน การตกแต่งไฟสวยงาม การออกร้านอาหารไทย-จีน และสินค้าหลากหลายจากท้องถิ่น  อลังการกับการตกแต่งสถานที่ ทั้งการประดับโคมไฟ ซุ้มประตูทางเข้า ซุ้มถ่ายภาพสัญลักษณ์เมืองมังกร ศาลเจ้าจำลองไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลองค์เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว

สถานที่จัดงาน

ถนนวรเดช และถนนอัมรินทร์ เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองราชบุรี โทร 032-321-311

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง