รมต. ไทย – จีน ร่วมกล่าวคำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 พร้อมร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษไทยจีน

จังหวัด

วันที่ 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561

รายละเอียด

บ่ายวันนี้ (15 ก.พ. 2561) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Mr. Yang  Zhijin (หยาง จื้อจิน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ปี 2561 และชมการแสดงรอบพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและนาฏศิลป์ของไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

 

       นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะผู้แทนที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยตอกย้ำถึงการสานความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างสองประเทศ อีกทั้ง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้นำพ่อครัวมาร่วมประกอบอาหารมงคลในเทศกาลตรุษจีน และจัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงามหาชมได้ยากมาร่วมแสดง ซึ่งจะสร้างความสุขให้แก่พี่น้องชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนในปีนี้

 

            ทั้งนี้ การแสดงทางวัฒนธรรมจาก 9 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่  มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลไหหลำ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลซานตง มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลหูหนาน มณฑลซานซี และมณฑลหูเป่ย์  มีนักแสดงจำนวน 135 คน แสดงในรูปแบบของนาฏศิลป์ กายกรรม ศิลปะการต่อสู้ งิ้ว ดนตรีพื้นบ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมสุดยอดการแสดงได้ใน 5 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร (การแสดงนาฏศิลป์ มณฑลเจ้อเจียง การแสดงศิลปะการต่อสู้ มณฑลหูหนาน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน มณฑลซานซี) จังหวัดเชียงใหม่ (การแสดงงิ้วหุ่น มณฑลฝูเจี้ยน การแสดงนาฏศิลป์ มณฑลไหหลำ) จังหวัดอุดรธานี (การแสดงกายกรรม มณฑลซานตง การแสดงนาฏศิลป์ มณฑลเฮยหลงเจีย) จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่) (การแสดงนาฏศิลป์จากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน) ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดภูเก็ต(การแสดงกายกรรม มณฑลซานตง การแสดงนาฏศิลป์จากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน การแสดงนาฏศิลป์ มณฑลหูเป่ย์) ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561  โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ททท. ได้ร่วมนำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีนแสดงหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช และนำผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ในโอกาสเดียวกัน

 

         นอกจากนี้ ททท. ได้นำเสนอวัฒนธรรมด้านอาหาร โดยนำเชฟจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก จากมณฑล      เจ้อเจียง ซึ่งเป็นอาหารทางใต้ของจีน มีรสชาติแบบที่คนไทยคุ้นเคย มาปรุงอาหารในปีนี้ โดยเป็นเชฟผู้ที่เคยปรุงอาหารให้กับการประชุมผู้นำประเทศ G20 ครั้งที่ 11 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในครั้งนี้จะปรุง    พระกระยาหารเพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานตรุษจีนเยาวราช และสาธิตการทำอาหารและขนมมงคลในเทศกาลตรุษจีนเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานตรุษจีนเยาวราช ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวได้มารับประทานอาหารร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมของจีน

 

         สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ททท. ได้สนับสนุนการจัดงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา อุดรธานี  ชลบุรี  สงขลา (หาดใหญ่) ตรัง และภูเก็ต  โดยคาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในพื้นที่หลักที่ ททท. ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ในภาพรวมจะมีผู้เยี่ยมเยือนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 7.3 แสนคน-ครั้ง และมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,600 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้คาดว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้วันตรุษจีนอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เว้นช่วงห่างจากเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งยังตรงกับวันศุกร์ทำให้นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวต่อในวันหยุดสุดสัปดาห์ กอปรกับหลายพื้นที่ซึ่งเป็นไฮไลท์การจัดงานตรุษจีนกลับมาจัดกิจกรรมตามปกติ หลังจากปีที่ผ่านมางดเว้นการจัดงานรื่นเริง อาทิ ถนนเยาวราช (กรุงเทพมหานคร) ตรุษจีนสุพรรณบุรี ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง