งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จังหวัด

วันที่ 03 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561

รายละเอียด

ชมกิจกรรมศิลปะ วิจิตรมณเฑียร และโครงการสืบทอดงานช่างสิบหมู่สาขาศิลปไทย ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งงานศิลปะอื่นในแขนงต่างๆ นิทรรศการการเกษตร การสาธิตอาหารและขนมในบทพระราชนิพนธ์ การแสดงโขนกลางแจ้ง ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่หาชมได้ยาก ชิม ช้อปตลาดบก ตลาดน้ำภายในอุทยานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้นานาชนิด
 

สถานที่จัดงาน

จ.สมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.tourismthailand.org/thaifest หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 , 0 3475 2846

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง