งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 08 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 8 - 15 เมษายน 2561
ณ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์

กิจกรรมหลัก
1. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น
2. พิธีทำบุญตักบาตร
3. การประกวดขบวนแห่สงกรานต์
4. กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. กิจกรรมการเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์

สถานที่จัดงาน

บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 2944

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง