งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์

จังหวัด บุรีรัมย์

วันที่ 19 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน

การประกวดธิดาว่าวอีสาน

พิธีตัดกรรม (สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต) กิจกรรม “นอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก”

การแสดงวงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้

การแข่งขันว่าวประเภทต่าง ๆ การแข่งขันแกว่งแอก การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โทรศัพท์ 0 4465 8019

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง