งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด

วันที่ 12 ม.ค. 2561 - 20 ก.พ. 2562

รายละเอียด

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 - 20 มกราคม 2561

 

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ทาง ศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาพญาแล การจัดนิทรรศการต่าง ๆ

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ 0 4482 2502
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์  0 4481 2098

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง