มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

จังหวัด

วันที่ 31 มี.ค. 2561 - 02 เม.ย. 2561

รายละเอียด

รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 64 รูป พิธีไหว้เจ้าแม่ทับทิมและพิธีปล่อยปลา การล่องเรือชมวิถีชาวบ้านเลียบแม่น้ำระยอง ไหว้พระหลวงพ่อขาว และการไหว้คารวะอดีตเจ้าเมืองระยอง ต้นตระกูล “ยมจินดา “ ,การประกวดขบวนแห่ พลังรักษ์ วัฒนธรรม , การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม (พิธีเปิดงาน) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมการแข่งขัน,การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ( OTOP) , การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯและพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง,การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ,การแสดงมหกรรมดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ , การแสดงวาดภาพประกอบเสียงดนตรี, การหนังใหญ่วัดบ้านดอน ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,การฉายภาพยนตร์โบราณ ,รำวงมาตรฐานบทเพลงรำวงชาวระยอง,การแสดงรำถวายพระพร,การแสดงละครภาษาถิ่นระยอง,กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม,การเดินแบบผ้าไทย ฯลฯ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดระยอง / ใกล้เคียง ได้ร่วมกันเดินชม ชิม ช้อป และแชะ เสน่ห์วัฒนธรรม ในงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561 – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
โทร. ๐ ๓๘ ๖๙ ๔๑ ๕๔
www.m-culture.go.th
สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง