ประเพณีแห่นาคโหด ปี 2561

จังหวัด

วันที่ 02 พ.ค. 2561 - 02 พ.ค. 2561

รายละเอียด

ประเพณีแห่นาคโหด ปี 2561
งานบุญสุดยิ่งใหญ่ พิธีแห่นาคที่นี่…
แปลก ‼ประหลาด ‼️และโหดที่สุดในโลก‼

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
ณ วัดตาแขก(วัดใน) ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

บททดสอบความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย
เพื่อทดแทนพระคุณของ “แม่” ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับความเจ็บปวดเมื่อตอนคลอดลูกออกมา และต้องอดทนกับความทรมานในการ “อยู่ไฟ” บนแคร่ไม้ไผ่ ฉะนั้นนาคที่นี่จะสามารถบวชได้ ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและครองตัวให้มั่นบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิ้ง ถูกโยนและถูกหามแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน

สถานที่จัดงาน

ณ วัดตาแขก(วัดใน) ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอภูเขียว โทรศัพท์ 0 4486 1000
อบต.หนองตูม โทรศัพท์ 0 4410 0171-3, 09 4542 2477

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง