ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561

จังหวัด

วันที่ 12 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561

รายละเอียด

งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561
วันที่ 12-13 เมษายน 2561
ณ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ
        ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัติย์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การจัดงานสงกรานต์ซึ่งนับวันปีใหม่ของไทย เป็นกิจกรรมงานบุญโดยใช้วิถีธรรมชาติกับน้ำ อีกทั้งการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การล้างเท้าแม่ ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เป็นการสร้างความรักความศรัทธาความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ดีงามของท้องถิ่นในด้านประเพณีสืบต่อไป
กิจกรรมหลัก
1. ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ
2. รดน้ำขอพรล้างเท้าแม่
3. ประกวดเทพีสงกรานต์
4. ประกวดหนูน้อยสงกรานต์
5. พิธีแห่ ชักพระ

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ 
โทร. 0 2282 9210

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง