ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

จังหวัด

วันที่ 20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561

รายละเอียด

สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่ 20 - 20 เมษายน 2561
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
                ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ-ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดง โดยเฉพาะทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนสาวรามัญ-หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย เพื่อแห่นก-แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก-ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่างๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาวๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเองซึ่งชาว  พระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมหลัก
- ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
- ขบวนแห่นก-แห่ปลา
- การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ
- ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ
- การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า) 
- ประเพณีการกวนกาละแม  (กวันฮะกอ) 
- การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า
- การเล่นน้ำสงกรานต์
- ชมการแสดงบนเวที
- เลือกซื้ออาหารพิเนบ้าน และอาหารอร่อย

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841  
ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง