ประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)

จังหวัด

วันที่ 25 มี.ค. 2561 - 10 เม.ย. 2561

รายละเอียด

พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าการบวชพระโดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองรายละเอียด ดังนี้
วันแรกเรียกว่า “วันรับส่างลอง”โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า ส่างลอง ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือวันที่สองเรียกว่า “วันแห่ครัวหลู่” มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด วันที่สาม เรียกว่า “วันข่ามส่าง” เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช

สถานที่จัดงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ 0 5361 2156 ,เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2016
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง