งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 09 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561

รายละเอียด

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง
วันที่ วันที่ 9-13 เมษายน 2561
ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง

     ประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปาง (สลุงหลวง แปลอีกความหมายว่าขันเงินใบใหญ่) พิธีการคือนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญไปสรงพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำพระที่ถูกต้องตามประเพณีไทย คือใช้วิธีตักน้ำจากสลุงเทสู่รางริน ซึ่งเป็นทางให้ น้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ไหลไปสรงองค์พระ อันถือว่าเป็นการสรงน้ำที่ถูกต้องตามประเพณี น้ำที่สรงองค์พระจะไหลไปสู่ภาชนะและถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนานำมาประพรมศีรษะ ร่างกายหรือที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตและครอบครัวของตนสืบไป ชาวลำปางยึดถือประเพณีสรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วแก้วดอนเต้าสืบมาตลอด การจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณ 
    กิจกรรมหลัก
1. มีการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง
2. ขบวนแห่พระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อาทิ พระเจ้าทองทิพย์พระแสนแซ่ทองคำ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ พระเจ้าฝนแสนห่า
3. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตจากวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์เย็นและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
4. มีการประกวดเทพบุตร - เทพธิดาสลุงหลวง การจำหน่ายสินค้าโอท็อป มหกรรมอาหารพื้นเมือง การประกวดปรุงอาหารพื้นเมืองและการแสดงนาฏศิลป์และมหรสพต่างๆ

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครลำปาง
0 5423 7237
ททท. สำนักงานลำปาง
โทร.  0 5422 2214 - 15

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง