งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (งานย่าโม)

จังหวัด

วันที่ 23 มี.ค. 2561 - 03 เม.ย. 2561

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้า หาญ เสียสละ และดำรงไว้ซื่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การประกวดอาหารพื้นเมือง โต๊ะโคราช การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ลานสวนอนุสรณ์สถานสวนสุรนารี การประกวดแมวโคราช การประกวดสุขภาพเด็กดี การเดินแฟชั่นผ้าไหมการกุศล การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดธิดากาชาดหลานย่าโม การประกวดสุภาพบุรุษกาชาดหลานย่าโม และยังมีการออกร้านกาชาดตลอด 12 วัน 12 คืนอีกด้วย และการแสดงมหรสพที่เวทีกลางตลอดงาน

 

สถานที่จัดงาน

ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

TAT 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง