งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

จังหวัด

วันที่ 12 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561

รายละเอียด

งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย 

วันที่ 12-14 เมษายน  2561

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย

 

กิจกรรมหลัก

ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณจาก 12 ชุมชนเมืองเก่า และสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ชิมอาหารถิ่นจากตลาดโบราณ

สถานที่จัดงาน

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
โทร. 0 5569 7322

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง