งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์

จังหวัด บุรีรัมย์

วันที่ 19 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน

การประกวดธิดาว่าวอีสาน

พิธีตัดกรรม (สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต) กิจกรรม “นอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก”

การแสดงวงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้

การแข่งขันว่าวประเภทต่าง ๆ การแข่งขันแกว่งแอก การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โทรศัพท์ 0 4465 8019

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง