งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย

จังหวัด

วันที่ 13 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

รายละเอียด

เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส  พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคายนั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง   เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาว ได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมหลัก  
1.ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส
2.การทำบุญตักบาตร

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย    (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง